Širjenje znanja o uporabi jedrske tehnologije v miroljubne namene.

je cilj združenja jedrskih strokovnjakov s področja jedrskih znanosti in jedrske tehnologije, ustanovljenega 5. decembra 1991 v Ljubljani (več v statutu društva)

Izdajateljska dejavnost

Objavljamo zbornike naših srečanj, poljudne knjige, po naročilu uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost pa smo prevedli.

Jedrska energetika.

Novice iz sveta jedrske energetike. Izhajajo 5-6 krat letno na enem A4 listu. Medsebojno se obveščamo z občasnim glasilom Jedrce.

Organizacija strokovnih srečanj

Prvo srečanje jedrskih strokovnjakov Slovenije, Bovec, junij 1992, Regional Meeting: Nuclear Energy in Central Europe, Portorož, junij 1993

Želite zvedeti o jedrski energiji več?

Več o jedrski energiji Spletne jedrske strani v tujini

ovezave na domače strani delovnih organizacij, inštitutov in vladnih ustanov s področja jedrske energetike v Sloveniji

Institut Jožef Stefan ELES – Elektro Slovenija
Nuklearna elektrarna Krško Podiplomski študij reaktorske tehnike
Agencija za radioaktivne odpadke Univerza v Ljubljani – oddelek za fiziko
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Razno
Ne zaprimo NE Krško – ob pobudi za referendum ’96 Nasprotniki jedrske energije